Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Geografiska informationssystem (GIS) & fjärranalys

Sök i Geografiska informationssystem (GIS) & fjärranalys

Geografisk informationsbehandling : teori, metoder och till…

av Wolter Arnberg

Remote Sensing and Image Interpretation

av Thomas Lillesand
Geografisk informationsbehandling : teori, metoder och tillämpningar

Geografisk informationsbehandling baseras på insamling, lagring, analys och visualisering av geografiska data. Denna indelning utgör också grunden för bokens disposition. Boken …

Remote Sensing and Image Interpretation

Remote Sensing and Image Interpretation, 7th Edition is designed to be primarily used in two ways: as a textbook in the introductory courses in remote sensing and image interpre…


Geographic Information Analysis QGIS på Svenska Principles of Geographical Information Systems Remote Sensing of Vegetation
Geographic Information Analysis av David O'SullivanQGIS på Svenska av Klas KarlssonPrinciples of Geographical Information... av Professor Peter A. BurroughRemote Sensing of Vegetation av Hamlyn G. Jones

Humanism, Machinery, and Renaissance Literature QGIS på Svenska Landscape Archaeology and GIS Physical Principles of Remote Sensing
Humanism, Machinery, and Renaissance Li... av Jessica WolfeQGIS på Svenska av Klas KarlssonLandscape Archaeology and GIS av Henry ChapmanPhysical Principles of Remote Sensing av W. G. Rees