Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Strömningsmekanik

Sök i Strömningsmekanik

Munson's Fluid Mechanics

av Philip M. Gerhart

Handbok om flödesmätning i öppna system

av Björn Brunzell
Munson's Fluid Mechanics

Fundamentals of Fluid Mechanics, 8e Global Edition offers comprehensive topical coverage, with varied examples and problems, application of visual component of fluid mechanics, …

Handbok om flödesmätning i öppna system

Denna handbok är skapad för att hjälpa personer som handhar utformning, underhåll och kontroll av mätanordningar, för mätning av vattenflöden i öppna system.


Theory of Dislocations Molecular Quantum Mechanics Ultrasonic Guided Waves in Solid Media Nonlinear Solid Mechanics for Finite Element Analysis: Statics
Theory of Dislocations av Peter M. AndersonMolecular Quantum Mechanics av Peter W. AtkinsUltrasonic Guided Waves in Solid Media av Joseph L. RoseNonlinear Solid Mechanics for Finite El... av Javier Bonet

An Introduction to Continuum Mechanics Mathematical Modeling in Continuum Mechanics Computer Simulation of Liquids Introduction to Classical Mechanics
An Introduction to Continuum Mechanics av J. N. ReddyMathematical Modeling in Continuum Mech... av Roger TemamComputer Simulation of Liquids av Michael Patrick AllenIntroduction to Classical Mechanics av David Morin