Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sök i Stokastik

Stokastik - Sannolikhetsteori och statistikteori med tilläm…

av Sven Erick Alm

Probability and Random Processes

av Geoffrey Grimmett
Stokastik - Sannolikhetsteori och statistikteori med tillämpningar

Stokastik är en ny, grundläggande lärobok i matematisk statistik. Utöver teori innehåller boken ett stort antal lösta exempel samt ett ännu större antal övningar och problem, al…

Probability and Random Processes

The fourth edition of this successful text provides an introduction to probability and random processes, with many practical applications. It is aimed at mathematics undergradua…


Arbitrage Theory in Continuous Time Stokastik för ingenjörer - (bok + digital produkt) Probability Introduction to Stochastic Processes with R
Arbitrage Theory in Continuous Time av Tomas BjoerkStokastik för ingenjörer - (bok + digit... av Jesper RydénProbability av Geoffrey GrimmettIntroduction to Stochastic Processes wi... av Robert P. Dobrow

Probability and Random Processes One Thousand Exercises in Probability Fundamentals of Computational Neuroscience Signal Theory
Probability and Random Processes av Geoffrey GrimmettOne Thousand Exercises in Probability av Geoffrey GrimmettFundamentals of Computational Neuroscie... av Thomas TrappenbergSignal Theory av Mikael Olofsson