Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Matematikens filosofi

Sök i Matematikens filosofi

Essays on Essence and Existence

av Bob Hale

Optimeringslära

Essays on Essence and Existence

Essays on Existence and Essence presents a series of writings-including several previously unpublished-by Bob Hale on the topics of ontology and modality. The essays develop and…

Optimeringslära

Boken är i första hand avsedd för kurser i optimeringslära vid universitet och högskolor. Den kan även med fördel användas av ingenjörer, ekonomer och andra som arbetar med opti…


Music and Mathematics Optimeringslära How to Free Your Inner Mathematician Number Theory: A Very Short Introduction
Music and Mathematics av John FauvelOptimeringslära av Jan LundgrenHow to Free Your Inner Mathematician av Susan D'AgostinoNumber Theory: A Very Short Introduction av Robin Wilson

Information: A Very Short Introduction A Study of Logics Morality and Mathematics Category Theory
Information: A Very Short Introduction av Luciano FloridiA Study of Logics av John P. CleaveMorality and Mathematics av Justin Clarke-DoaneCategory Theory av Steve Awodey