Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Rehabilitering

Sök i Rehabilitering

Rehabilitering och stöd till återhämtning vid psykiska funk…

av David Ershammar

Arbetsmiljörätt och rehabilitering

av Mats Günzel
Rehabilitering och stöd till återhämtning vid psykiska funktionshinder : Möjlighetens metoder för en ny praktik

Återhämtning vid svåra psykiska sjukdomar är möjligt. Boken Rehabilitering och stöd till återhämtning vid psykiska funktionshinder – möjlighetens metoder för en ny praktik…

Arbetsmiljörätt och rehabilitering

Arbetsmiljörätt och rehabilitering är en praktisk handbok men också en uppslagsbok och ger en samlad redovisning av de aktuella reglerna i lagar, förordningar, tillämpningsföres…


Aktivitet och relation : mål och medel inom psykosocial rehabilitering Introduktion till neurologisk rehabilitering Rehabiliteringsvetenskap - Rehabilitering till arbetslivet i ett flerdisciplinärt perspektiv Rehabiliteringsmedicin : teori och praktik
Aktivitet och relation : mål och medel... Introduktion till neurologisk rehabilit... av Richard LeviRehabiliteringsvetenskap - Rehabiliteri... Rehabiliteringsmedicin : teori och prak...

Rehabiliteringsmetodik Kognitiv rehabilitering : teoretisk grund och praktisk tillämpning Människan i arbetslivet : teori och praktik Arbetsmiljö
Rehabiliteringsmetodik av Jan LexellKognitiv rehabilitering : teoretisk gru... av Ann BjörkdahlMänniskan i arbetslivet : teori och pra... Arbetsmiljö av Lars Zanderin