Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sök i Vårdsociologi

Genusperspektiv på vård och omvårdnad

Genusperspektiv på vård och omvårdnad

Det som vanligen benämns genusfrågor är inte bara en angelägenhet för akademin och forskare, utan begreppet diskuteras i såväl politisk som populärvetenskaplig debatt. Genusrela…

Sociologi för sjuksköterskor

av Kari Ingstad

Action Research in Health Care

av Alison Morton Cooper
Sociologi för sjuksköterskor

Sociologi för sjuksköterskor ger en introduktion till sociologiska och socialantropologiska begrepp, teorier och fenomen som är relevanta för sjuksköterskor. Genom olika exempel…

Action Research in Health Care

Action research has grown in stature in the fields of education and industry because it centres on people and their problems. Thus it necessarily shares aspects of their human f…