Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sök i Psykiatrisk vård

Suicidprevention i praktiken

av Ullakarin Nyberg

Beteendeproblem i psykiatrisk vård

av Bo Hejlskov Elvén
Suicidprevention i praktiken

Suicidrisk är bland det svåraste att hantera inom vården. Eftersom självmordstankar nästan alltid beror på ett psykiskt lidande som upplevs outhärdligt och opåverkbart för patie…

Beteendeproblem i psykiatrisk vård

Den här boken handlar om hur man bemöter patienter inom psykiatrisk vård i kritiska konfliktsituationer. Författarna beskriver hur det är möjligt att bevara relationer och nå be…


Bemötande i psykiatrin : möten som främjar återhämtning Transkulturell psykiatri Rehabilitering och stöd till återhämtning vid psykiska funktionshinder : Möjlighetens metoder för en ny praktik Bara jag vet vem jag är
Bemötande i psykiatrin : möten som främ... av Sebastian GabrielssonTranskulturell psykiatri av Sofie BäärnhielmRehabilitering och stöd till återhämtni... av David ErshammarBara jag vet vem jag är av Sture Bergwall

Bara jag vet vem jag är Psykedelisk renässans : den nya vetenskapen om medvetandet, döden, beroende, depression och transcedens Transkulturell psykiatri : kliniska riktlinjer för utredning och behandling Bipolär sjukdom : Kliniska riktlinjer för utredning och behandling
Bara jag vet vem jag är av Sture BergwallPsykedelisk renässans : den nya vetensk... av Michael PollanTranskulturell psykiatri : kliniska rik... Bipolär sjukdom : Kliniska riktlinjer f... av Svenska Psykiatriska Föreningen