Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Olycksfalls- & akutsjukvård

Sök i Olycksfalls- & akutsjukvård

Prehospital akutsjukvård

av Björn-Ove Suserud

Akutsjukvård : omvårdnad och behandling vid akut sjukdom el…

av Jonas Wikström
Prehospital akutsjukvård

Prehospital akutsjukvård belyser den prehospitala akutsjukvården ur ett medicinskt och vårdvetenskapligt perspektiv. Den andra upplagan (2016) är innehållsmässigt reviderad, des…

Akutsjukvård : omvårdnad och behandling vid akut sjukdom eller skada (bok + digital produkt)

Oavsett arbetsplats – på en akutmottagning, i en ambulans, på en vårdavdelning, IVA eller familjeläkarmottagning – möter vårdpersonalen patienter med akut sjukdom el…


Symtom, diagnos, terapi Akutsjukvård från Ö till Ä Att övervaka patienter med livshotande sjukdom Att vårda akut sjuka vuxna : prioriteringar vid bedömning och omhändertagande
Symtom, diagnos, terapi av Richard LeviAkutsjukvård från Ö till Ä av Caroline Hård af SegerstadAtt övervaka patienter med livshotande... av Philip JevonAtt vårda akut sjuka vuxna : prioriteri... av David Clarke

Akut omhändertagande av trauma - - på skadeplats och akutmottagning Akutpsykiatri Akut vård ur ett patientperspektiv Akutgeriatrik
Akut omhändertagande av trauma - - på s... Akutpsykiatri Akut vård ur ett patientperspektiv av Anders BremerAkutgeriatrik av Aase Wisten