Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Omvårdnad: specialiteter

Sök i Omvårdnad: specialiteter

Pediatrisk omvårdnad

Prehospital akutsjukvård

av Björn-Ove Suserud
Pediatrisk omvårdnad

Pediatrisk omvårdnad ger grundläggande kunskaper om omvårdnad av barn genom barnets samtliga utvecklingsskeden, från födelsen till den vuxna människan, liksom på alla vårdnivåer…

Prehospital akutsjukvård

Prehospital akutsjukvård belyser den prehospitala akutsjukvården ur ett medicinskt och vårdvetenskapligt perspektiv. Den andra upplagan (2016) är innehållsmässigt reviderad, des…


ST-boken Suicidala patienter : en klinisk handbok för bedömning och behandling Akutpsykiatri Akutsjukvård : omvårdnad och behandling vid akut sjukdom eller skada (bok + digital produkt)
ST-boken Suicidala patienter : en klinisk handbo... av John A. ChilesAkutpsykiatri Akutsjukvård : omvårdnad och behandling... av Jonas Wikström

Palliativ vård - Begrepp och perspektiv i teori och praktik Akutsjukvård från Ö till Ä Intensivvård : avancerad omvårdnad och behandling Geriatrisk nutrition
Palliativ vård - Begrepp och perspektiv... av Anette AlvarizaAkutsjukvård från Ö till Ä av Caroline Hård af SegerstadIntensivvård : avancerad omvårdnad och... Geriatrisk nutrition av Gerd Faxén Irving