Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Omvårdnad: specialiteter

Sök i Omvårdnad: specialiteter

Pediatrisk omvårdnad

Prehospital akutsjukvård

av Björn-Ove Suserud
Pediatrisk omvårdnad

Pediatrisk omvårdnad ger grundläggande kunskaper om omvårdnad av barn genom barnets samtliga utvecklingsskeden, från födelsen till den vuxna människan, liksom på alla vårdnivåer…

Prehospital akutsjukvård

Prehospital akutsjukvård belyser den prehospitala akutsjukvården ur ett medicinskt och vårdvetenskapligt perspektiv. Den andra upplagan (2016) är innehållsmässigt reviderad, des…


ST-boken Akutsjukvård : omvårdnad och behandling vid akut sjukdom eller skada (bok + digital produkt) Suicidprevention i praktiken Beteendeproblem i psykiatrisk vård
ST-boken Akutsjukvård : omvårdnad och behandling... av Jonas WikströmSuicidprevention i praktiken av Ullakarin NybergBeteendeproblem i psykiatrisk vård av Bo Hejlskov Elvén

Akutsjukvård från Ö till Ä Bemötande i psykiatrin : möten som främjar återhämtning Rehabilitering och stöd till återhämtning vid psykiska funktionshinder : Möjlighetens metoder för en ny praktik Intensivvård : avancerad omvårdnad och behandling
Akutsjukvård från Ö till Ä av Caroline Hård af SegerstadBemötande i psykiatrin : möten som främ... av Sebastian GabrielssonRehabilitering och stöd till återhämtni... av David ErshammarIntensivvård : avancerad omvårdnad och...