Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Omvårdnad: forskning & teori

Sök i Omvårdnad: forskning & teori

Teoretiska grunder för vårdande

av Maria Arman

Vetenskaplig teori och metod : från idé till examination inom omvårdnad (bok + digital produkt)

av
Teoretiska grunder för vårdande

Boken belyser vårdvetenskapliga teorier och begrepp på ett både överskådligt och fördjupande sätt och tränger in i kärnan av vad hälsa är och vad vårdandet handlar om. Författarna har sina vårdvete...

Vetenskaplig teori och metod : från idé till examination inom omvårdnad (bok + digital produkt)

Vetenskaplig teori och metod är ett heltäckande stöd genom hela sjuksköterskeutbildningen avseende vetenskapliga kunskaper med examensarbetet som mål. Den fungerar som en ständig kunskapskälla och ...

Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik

av

Omvårdnadsteori som referensram i forskning och utveckling

av
Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik

En vetenskap och dess teorier byggs upp av begrepp som på olika sätt relaterar till varandra och beskriver vetenskapens sätt att se på den egna verksamheten. Tillsammans formar begreppen en syn på ...

Omvårdnadsteori som referensram i forskning och utveckling

Omvårdnadsteori som referensram i forskning och utveckling utgör en värdefull hjälp för uppsatsskrivande sjuksköterskestudenter genom att bidra till förståelsen för hur omvårdnadsteorier kan använd...


Att göra systematiska litteraturstudier : värdering analys och present När omvårdnad blev vetenskap : de första decennierna 1970?2000 The Research Process in Nursing Integrative Nursing
Att göra systematiska litteraturstudier... av Christina ForsbergNär omvårdnad blev vetenskap : de först... av Hjördis BjörvellThe Research Process in Nursing Integrative Nursing

Introducing Research and Evidence-Based Practice for Nursing and Healthcare Professionals Introducing Research and Evidence-Based Practice for Nursing and Healthcare Professionals Ethnographic Research in Maternal and Child Health Ethnographic Research in Maternal and Child Health
Introducing Research and Evidence-Based... av Jeremy JolleyIntroducing Research and Evidence-Based... av Jeremy JolleyEthnographic Research in Maternal and C... Ethnographic Research in Maternal and C...