Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Omvårdnad: grunder & färdigheter

Sök i Omvårdnad: grunder & färdigheter

Sjuksköterskans kärnkompetenser

Att lära sig vårda - med hjälp av reflexion och handledning

av Margaretha Ekebergh
Sjuksköterskans kärnkompetenser

SJUKSKÖTERSKANS KÄRNKOMPETENSER riktar sig till alla som söker kunskap om vad sjuksköterskans profession och kompetens innebär. Boken beskriver de sex kärnkompetenser som ingår …

Att lära sig vårda - med hjälp av reflexion och handledning

Att lära sig ett vårdande yrke, som sjuksköterskeyrket, kräver grundläggande kunskaper om lärande och sambandet mellan lärande och vårdande. Denna bok ger en fördjupad förståels…


Practice Development in Nursing and Healthcare Hälsofrämjande omvårdnad : bekräftande vägledning för att skapa sin egen hälsa Nursing Literature Reviews Handbook of Contraception and Sexual Health
Practice Development in Nursing and Hea... Hälsofrämjande omvårdnad : bekräftande... av Ania WillmanNursing Literature Reviews av Martin LipscombHandbook of Contraception and Sexual He... av Suzanne Everett

Oxford Handbook of Emergency Nursing Simply Psychology Nursing Knowledge Quality and Safety in Nursing
Oxford Handbook of Emergency Nursing Simply Psychology av Michael EysenckNursing Knowledge av Mark RisjordQuality and Safety in Nursing