Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Omvårdnad: grunder & färdigheter

Sök i Omvårdnad: grunder & färdigheter

Sjuksköterskans kärnkompetenser

Att lära sig vårda - med hjälp av reflexion och handledning

av Margaretha Ekebergh
Sjuksköterskans kärnkompetenser

SJUKSKÖTERSKANS KÄRNKOMPETENSER riktar sig till alla som söker kunskap om vad sjuksköterskans profession och kompetens innebär. Boken beskriver de sex kärnkompetenser som ingår …

Att lära sig vårda - med hjälp av reflexion och handledning

Att lära sig ett vårdande yrke, som sjuksköterskeyrket, kräver grundläggande kunskaper om lärande och sambandet mellan lärande och vårdande. Denna bok ger en fördjupad förståels…


Hälsofrämjande omvårdnad : bekräftande vägledning för att skapa sin egen hälsa Practice Development in Nursing and Healthcare Integrative Nursing Nursing Care of Children and Young People with Long-Term Conditions
Hälsofrämjande omvårdnad : bekräftande... av Ania WillmanPractice Development in Nursing and Hea... Integrative Nursing Nursing Care of Children and Young Peop...

Handbook of Contraception and Sexual Health Nursing Literature Reviews Simply Psychology Nursing Knowledge
Handbook of Contraception and Sexual He... av Suzanne EverettNursing Literature Reviews av Martin LipscombSimply Psychology av Michael EysenckNursing Knowledge av Mark Risjord