Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sök i Omvårdnad

Pediatrisk omvårdnad

Sjuksköterskans kärnkompetenser

Pediatrisk omvårdnad

Pediatrisk omvårdnad ger grundläggande kunskaper om omvårdnad av barn genom barnets samtliga utvecklingsskeden, från födelsen till den vuxna människan, liksom på alla vårdnivåer…

Sjuksköterskans kärnkompetenser

SJUKSKÖTERSKANS KÄRNKOMPETENSER riktar sig till alla som söker kunskap om vad sjuksköterskans profession och kompetens innebär. Boken beskriver de sex kärnkompetenser som ingår …


Prehospital akutsjukvård Geriatrisk omvårdnad Teoretiska grunder för vårdande Träna läkemedelsberäkning, bok med eLabb
Prehospital akutsjukvård av Björn-Ove SuserudGeriatrisk omvårdnad av Marit KirkevoldTeoretiska grunder för vårdande av Maria ArmanTräna läkemedelsberäkning, bok med eLabb av Beata Molin

Hemsjukvård : olika perspektiv på trygg och säker vård Personcentrering i hälso- och sjukvård : från filosofi till praktik Vårdpedagogik : vårdens kärnkompetenser från ett pedagogiskt perspektiv Praktiska grunder för omvårdnad
Hemsjukvård : olika perspektiv på trygg... av Mirjam EkstedtPersoncentrering i hälso- och sjukvård... av Inger EkmanVårdpedagogik : vårdens kärnkompetenser... Praktiska grunder för omvårdnad av Nina Jahren Kristoffersen