Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sök i Omvårdnad

Teoretiska grunder för vårdande

av Maria Arman

Sjuksköterskans kärnkompetenser

Teoretiska grunder för vårdande

Boken belyser vårdvetenskapliga teorier och begrepp på ett både överskådligt och fördjupande sätt och tränger in i kärnan av vad hälsa är och vad vårdandet handlar om. Författar…

Sjuksköterskans kärnkompetenser

SJUKSKÖTERSKANS KÄRNKOMPETENSER riktar sig till alla som söker kunskap om vad sjuksköterskans profession och kompetens innebär. Boken beskriver de sex kärnkompetenser som ingår …


Pediatrisk omvårdnad Prehospital akutsjukvård Vårdpedagogik : vårdens kärnkompetenser från ett pedagogiskt perspektiv Traumaomvårdnad - vård av svårt skadade patienter
Pediatrisk omvårdnad Prehospital akutsjukvård av Björn-Ove SuserudVårdpedagogik : vårdens kärnkompetenser... Traumaomvårdnad - vård av svårt skadade... av Gunilla Wihlke

Hemsjukvård : olika perspektiv på trygg och säker vård Klinisk vårdvetenskap : vårdande på teoretisk grund Etikboken : etik för vårdande yrken (bok + digital produkt) Praktiska grunder för omvårdnad
Hemsjukvård : olika perspektiv på trygg... av Mirjam EkstedtKlinisk vårdvetenskap : vårdande på teo... Etikboken : etik för vårdande yrken (bo... av Lars SandmanPraktiska grunder för omvårdnad av Nina Jahren Kristoffersen