Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sök i Omvårdnad

Sjuksköterskans kärnkompetenser

Pediatrisk omvårdnad

Sjuksköterskans kärnkompetenser

SJUKSKÖTERSKANS KÄRNKOMPETENSER riktar sig till alla som söker kunskap om vad sjuksköterskans profession och kompetens innebär. Boken beskriver de sex kärnkompetenser som ingår …

Pediatrisk omvårdnad

Pediatrisk omvårdnad ger grundläggande kunskaper om omvårdnad av barn genom barnets samtliga utvecklingsskeden, från födelsen till den vuxna människan, liksom på alla vårdnivåer…


Teoretiska grunder för vårdande Suicidala patienter : en klinisk handbok för bedömning och behandling Prehospital akutsjukvård Vårdpedagogik : vårdens kärnkompetenser från ett pedagogiskt perspektiv
Teoretiska grunder för vårdande av Maria ArmanSuicidala patienter : en klinisk handbo... av John A. ChilesPrehospital akutsjukvård av Björn-Ove SuserudVårdpedagogik : vårdens kärnkompetenser...

Att göra systematiska litteraturstudier : värdering analys och present Omvårdnad på akademisk grund : att utvecklas och ta ansvar Hemsjukvård : olika perspektiv på trygg och säker vård Klinisk vårdvetenskap : vårdande på teoretisk grund
Att göra systematiska litteraturstudier... av Christina ForsbergOmvårdnad på akademisk grund : att utve... av Anna ForsbergHemsjukvård : olika perspektiv på trygg... av Mirjam EkstedtKlinisk vårdvetenskap : vårdande på teo...