Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Omvårdnad & medicinska stödfunktioner

Sök i Omvårdnad & medicinska stödfunktioner

Sjuksköterskans kärnkompetenser

Teoretiska grunder för vårdande

av Maria Arman
Sjuksköterskans kärnkompetenser

SJUKSKÖTERSKANS KÄRNKOMPETENSER riktar sig till alla som söker kunskap om vad sjuksköterskans profession och kompetens innebär. Boken beskriver de sex kärnkompetenser som ingår …

Teoretiska grunder för vårdande

Boken belyser vårdvetenskapliga teorier och begrepp på ett både överskådligt och fördjupande sätt och tränger in i kärnan av vad hälsa är och vad vårdandet handlar om. Författar…


Pediatrisk omvårdnad Klinisk omvårdnad 2 Prehospital akutsjukvård Vårdpedagogik : vårdens kärnkompetenser från ett pedagogiskt perspektiv
Pediatrisk omvårdnad Klinisk omvårdnad 2 av Dag-Gunnar StubberudPrehospital akutsjukvård av Björn-Ove SuserudVårdpedagogik : vårdens kärnkompetenser...

Etikboken : etik för vårdande yrken (bok + digital produkt) Traumaomvårdnad - vård av svårt skadade patienter Hemsjukvård : olika perspektiv på trygg och säker vård Medicinska sjukdomar
Etikboken : etik för vårdande yrken (bo... av Lars SandmanTraumaomvårdnad - vård av svårt skadade... av Gunilla WihlkeHemsjukvård : olika perspektiv på trygg... av Mirjam EkstedtMedicinska sjukdomar av Johanna Abelsson