Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Omvårdnad & medicinska stödfunktioner

Sök i Omvårdnad & medicinska stödfunktioner

Sjuksköterskans kärnkompetenser

Pediatrisk omvårdnad

Sjuksköterskans kärnkompetenser

SJUKSKÖTERSKANS KÄRNKOMPETENSER riktar sig till alla som söker kunskap om vad sjuksköterskans profession och kompetens innebär. Boken beskriver de sex kärnkompetenser som ingår …

Pediatrisk omvårdnad

Pediatrisk omvårdnad ger grundläggande kunskaper om omvårdnad av barn genom barnets samtliga utvecklingsskeden, från födelsen till den vuxna människan, liksom på alla vårdnivåer…


Teoretiska grunder för vårdande Vårdpedagogik : vårdens kärnkompetenser från ett pedagogiskt perspektiv Prehospital akutsjukvård Klinisk omvårdnad D. 2
Teoretiska grunder för vårdande av Maria ArmanVårdpedagogik : vårdens kärnkompetenser... Prehospital akutsjukvård av Björn-Ove SuserudKlinisk omvårdnad D. 2 av Hallbjørg Almås

Hemsjukvård : olika perspektiv på trygg och säker vård Praktiska grunder för omvårdnad Palliativ vård : ur ett tvärprofessionellt perspektiv Etikboken : etik för vårdande yrken (bok + digital produkt)
Hemsjukvård : olika perspektiv på trygg... av Mirjam EkstedtPraktiska grunder för omvårdnad av Nina Jahren KristoffersenPalliativ vård : ur ett tvärprofessione... av Inger BenkelEtikboken : etik för vårdande yrken (bo... av Lars Sandman