Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Missbruk & behandling

Sök i Missbruk & behandling

Återfallsprevention utifrån KBT och MI : vid problem med al…

av Liria Ortiz

Kvinnor och alkohol : diagnos, riskbruk och beroende

av Åsa Magnusson
Återfallsprevention utifrån KBT och MI : vid problem med alkohol och narkotika

Återfallsprevention baserad på kognitiv beteendeterapi är en behandlingsmetod som visat sig effektiv och därför rekommenderas i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för behand…

Kvinnor och alkohol : diagnos, riskbruk och beroende

Alkoholen har sina fördelar men väger nackdelarna över? Boken Kvinnor och alkohol ger råd om hur vi samtalar med människor om deras livssituation och hur de väljer att hantera s…


Heroinberoende Missbruk av heroin och andra opioider Åter till kontrollerat drickande : en handbok för kliniker Alkoholberoende :  diagnos, komplikationer och behandling
Heroinberoende av Johan KakkoMissbruk av heroin och andra opioider av Bengt SvenssonÅter till kontrollerat drickande : en h... av Anders HammarbergAlkoholberoende : diagnos, komplikatio... av Bengt Sternebring

Alkohol : en fråga för oss i vården Att hitta din moraliska kompass : principer för förändring och vägledning i tillfrisknandet och i livet Narkotikapolitik på villovägar : en motbok Applications of the Unified Protocol for Transdiagnostic Treatment of Emotional Disorders
Alkohol : en fråga för oss i vården av Sven WåhlinAtt hitta din moraliska kompass : princ... av Craig NakkenNarkotikapolitik på villovägar : en mot... av Gunnar BergströmApplications of the Unified Protocol fo...