Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Missbruk & behandling

Sök i Missbruk & behandling

Missbruk, trauma och samsjuklighet : bemöta och behandla

av Stefan Sandström

Bryta vanor : kognitiv och beteendeinriktad behadling vid m…

av Carl Gyllenhammar
Missbruk, trauma och samsjuklighet : bemöta och behandla

Boken Missbruk, trauma och samsjuklighet redogör för att trauma är en av de viktigaste bakgrundsfaktorerna vid alkohol- och drogmissbruk. Därför bör traumabehandling vara självk…

Bryta vanor : kognitiv och beteendeinriktad behadling vid missbruk och beroende

Individen måste stå i centrum i behandlingen vid missbruk och beroende. Den första frågan att ställa är: Vad är problemet? Svaret bestämmer sedan behandlingens upplägg. Författa…


Heroinberoende Återfallsprevention utifrån KBT och MI : vid problem med alkohol och narkotika Kidnappad hjärna - En bok om missbruk och beroende Riskbruk & beroende : beroendelära för socialtjänsten
Heroinberoende av Johan KakkoÅterfallsprevention utifrån KBT och MI... av Liria OrtizKidnappad hjärna - En bok om missbruk o... av Miki AgerbergRiskbruk & beroende : beroendelära för... av Peter Wirbing

DUDIT-E & Alcohol-E : samtala konstruktivt om droger och alkohol Missbruk av heroin och andra opioider Åter till kontrollerat drickande : en handbok för kliniker Att hitta din moraliska kompass : principer för förändring och vägledning i tillfrisknandet och i livet
DUDIT-E & Alcohol-E : samtala konstrukt... av Anne H. BermanMissbruk av heroin och andra opioider av Bengt SvenssonÅter till kontrollerat drickande : en h... av Anders HammarbergAtt hitta din moraliska kompass : princ... av Craig Nakken