Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Tal- & språkstörningar & behandling (logopedi)

Sök i Tal- & språkstörningar & behandling (logopedi)

Språkstörning hos barn 3-7 år

av Catarina Sjöberg

Logopedi

Språkstörning hos barn 3-7 år

Boken skildrar barns språkutveckling steg för steg och läsinlärningens olika faser – i förskolan, i förskoleklassen och under de första åren i skolan. Författaren beskrive…

Logopedi

Logopedi definieras som läran om språk-, röst- och talstörningar och deras behandling. Detta är den första heltäckande läroboken i logopedi på svenska och består av 40 kapitel a…


Språkutveckling och språkstörning hos barn. Del 3, Flerspråkighet - utveckling och svårigheter Språkutveckling och språkstörning hos barn. Del 2, Pragmatik - teorier, utveckling och svårigheter Språkutveckling och språkstörning hos barn. Del 1, Fonologi, grammatik, lexikon Dysartri - bedömning och intervention : vid förvärvade neurologiska talstörningar hos vuxna
Språkutveckling och språkstörning hos b... Språkutveckling och språkstörning hos b... Språkutveckling och språkstörning hos b... av Ulrika NettelbladtDysartri - bedömning och intervention :... av Lena Hartelius

Understanding and Treating Psychogenic Voice Disorder Children's Speech Sound Disorders Dysartri - Testblankett Language and Reading Disabilities
Understanding and Treating Psychogenic... av Peter ButcherChildren's Speech Sound Disorders av Caroline BowenDysartri - Testblankett av Lena HarteliusLanguage and Reading Disabilities av Alan G. Kamhi