Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Olycksfalls- & katastrofmedicin

Sök i Olycksfalls- & katastrofmedicin

Intensivvård

Traumatologi

Intensivvård

Intensivvård kommer nu i en tredje, grundligt omarbetad och utökad upplaga. Den bygger på samma framgångsrika koncept som föregående upplagor med inledande kapitel om basala mek…

Traumatologi

Traumatologi är en heltäckande lärobok inom ämnet som är anpassad till svenska förhållanden. Den är både lärobok och instruktiv handbok i primärt omhändertagande på olycksplatse…


Traumaomvårdnad - vård av svårt skadade patienter The Body Keeps the Score Prolonged exposure terapeutmanual : Emotionell bearbetning vid ptsd Ta tillbaka ditt liv : Arbetsbok för återhämtning efter en traumatisk upp
Traumaomvårdnad - vård av svårt skadade... av Gunilla WihlkeThe Body Keeps the Score av Bessel van der KolkProlonged exposure terapeutmanual : Emo... av Edna B. FoaTa tillbaka ditt liv : Arbetsbok för åt... av Barbara Olasov Rothbaum

Katastrofmedicinsk beredskap : att leda sjukvård på ett särskilt sätt Traumamedvetenhet i förskolan Pharmacology for Anaesthesia and Intensive Care Advanced Paediatric Life Support
Katastrofmedicinsk beredskap : att leda... av Heléne NilssonTraumamedvetenhet i förskolan av Anna HellbergPharmacology for Anaesthesia and Intens... av Tom PeckAdvanced Paediatric Life Support av Advanced Life Support Group (ALSG)