Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sök i Psykoterapi

Nätverksboken - om mötets möjligheter

av Gunnar Forsberg

Mentaliseringsbaserad terapi : manual och bedömningsskala

av Sigmund Karterud
Nätverksboken - om mötets möjligheter

Nätverksboken är en unik handbok i konsten att bedriva nätverksarbete. Den är värdefull både som lärobok för den som vill införliva denna metod i sitt arbetssätt men fungerar oc…

Mentaliseringsbaserad terapi : manual och bedömningsskala

Mentaliseringsbaserad terapi (MBT) är en vetenskapligt dokumenterad behandlingsmetod som rönt stor internationell uppmärksamhet. Till en början var MBT inriktad på borderline pe…


Beteendets ABC - En introduktion till behavioristisk psykoterapi Psykoterapi - De sex grundläggande kompetenserna ACT helt enkelt : En introduktion till Acceptance and Commitment The Att möta familjer inom vård och omsorg
Beteendets ABC - En introduktion till b... av Jonas RamneröPsykoterapi - De sex grundläggande komp... av Leif HavnesköldACT helt enkelt : En introduktion till... av Russ HarrisAtt möta familjer inom vård och omsorg

Samtalsterapi : språket som kur och krämpa Dialektisk beteendeterapi : arbetsblad för färdighetsträning Anknytning i psykoterapi Funktionell familjeterapi för beteendeproblem hos ungdomar
Samtalsterapi : språket som kur och krä... av Niklas TörnekeDialektisk beteendeterapi : arbetsblad... av Marsha LinehanAnknytning i psykoterapi av Camilla von BelowFunktionell familjeterapi för beteendep... av James F. Alexander