Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sök i Psykoterapi

Nätverksboken - om mötets möjligheter

av Gunnar Forsberg

ACT helt enkelt : En introduktion till Acceptance and Commi…

av Russ Harris
Nätverksboken - om mötets möjligheter

Alla människor lever i ett nätverk av relationer. Utan dessa kan vi inte överleva. När någon är i fara eller i kris och andra oroas, mobiliseras dennes nätverk, det sätts i röre…

ACT helt enkelt : En introduktion till Acceptance and Commitment The

ACT helt enkelt lär ut Acceptance and Commitment Therapy på ett tillgängligt och inspirerande sätt till blivande terapeuter. Russ Harris går igenom ACT-modellen och teorin bako…


Funktionell familjeterapi för beteendeproblem hos ungdomar Beteendets ABC : en introduktion till behavioristisk psykoterapi Existential Perspectives on Coaching Anknytning i psykoterapi
Funktionell familjeterapi för beteendep... av James F. AlexanderBeteendets ABC : en introduktion till b... av Jonas RamneröExistential Perspectives on Coaching av Emmy Van DeurzenAnknytning i psykoterapi av Camilla von Below

Att möta familjer inom vård och omsorg Dialektisk beteendeterapi : arbetsblad för färdighetsträning Nätverksboken - om mötets möjligheter Psykoterapi : de sex grundläggande kompetenserna
Att möta familjer inom vård och omsorg Dialektisk beteendeterapi : arbetsblad... av Marsha LinehanNätverksboken - om mötets möjligheter av Gunnar ForsbergPsykoterapi : de sex grundläggande komp... av Leif Havnesköld