Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Klinisk psykologi

Sök i Klinisk psykologi

Nätverksboken - om mötets möjligheter

av Gunnar Forsberg

Mentaliseringsbaserad terapi : manual och bedömningsskala

av Sigmund Karterud
Nätverksboken - om mötets möjligheter

Nätverksboken är en unik handbok i konsten att bedriva nätverksarbete. Den är värdefull både som lärobok för den som vill införliva denna metod i sitt arbetssätt men fungerar oc…

Mentaliseringsbaserad terapi : manual och bedömningsskala

Mentaliseringsbaserad terapi (MBT) är en vetenskapligt dokumenterad behandlingsmetod som rönt stor internationell uppmärksamhet. Till en början var MBT inriktad på borderline pe…


Unified protocol arbetsbok :  diagnosöverskridande psykologisk behandling Beteendets ABC - En introduktion till behavioristisk psykoterapi KBT inom barn- och ungdomspsykiatrin Psykoterapi - De sex grundläggande kompetenserna
Unified protocol arbetsbok : diagnosöv... av David H. BarlowBeteendets ABC - En introduktion till b... av Jonas RamneröKBT inom barn- och ungdomspsykiatrin av Lars-Göran ÖstPsykoterapi - De sex grundläggande komp... av Leif Havnesköld

ACT helt enkelt : En introduktion till Acceptance and Commitment The Att möta familjer inom vård och omsorg Samtalsterapi : språket som kur och krämpa Unified protocol terapeutmanual : diagnosöverskridande psykologisk behandling
ACT helt enkelt : En introduktion till... av Russ HarrisAtt möta familjer inom vård och omsorg Samtalsterapi : språket som kur och krä... av Niklas TörnekeUnified protocol terapeutmanual : diagn... av David H. Barlow