Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Palliativ medicin

Sök i Palliativ medicin

Palliativ medicin och vård

Palliativ vård : ur ett tvärprofessionellt perspektiv

av Inger Benkel
Palliativ medicin och vård

Palliativ medicin är ett akademiskt ämnesområde med klinisk utbildning och forskning och utgör grunden för den palliativa vården. Dess syfte är att förbättra vården för de döend…

Palliativ vård : ur ett tvärprofessionellt perspektiv

Fokus i denna bok är det tvärprofessionella teamarbetet inom palliativ vård. Författarna går igenom den palliativa vårdens fyra hörnstenar: symtomkontroll, kommunikation, teamar…


Palliativ vård vid demens När döden utmanar livet : om existentiell kris och coping i palliativ vård De 6 S:n : en modell för personcentrerad palliativ vård The Philosophy of Palliative Care
Palliativ vård vid demens av Johan SundelöfNär döden utmanar livet : om existentie... av Lisa SandDe 6 S:n : en modell för personcentrera... av Britt-Marie TernestedtThe Philosophy of Palliative Care av Fiona Randall

Health Measurement Scales Palliativ medicin i praktiken Oxford Textbook of Palliative Medicine Hemmets vårdetik : om vård av äldre i livets slutskede
Health Measurement Scales av David L. StreinerPalliativ medicin i praktiken av Bertil AxelssonOxford Textbook of Palliative Medicine Hemmets vårdetik : om vård av äldre i l... av Gunilla Silfverberg