Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Palliativ medicin

Sök i Palliativ medicin

Palliativ medicin och vård

Palliativ vård : ur ett tvärprofessionellt perspektiv

av Inger Benkel
Palliativ medicin och vård

Palliativ medicin är ett akademiskt ämnesområde med klinisk utbildning och forskning och utgör grunden för den palliativa vården. Dess syfte är att förbättra vården för de döend…

Palliativ vård : ur ett tvärprofessionellt perspektiv

Fokus i denna bok är det tvärprofessionella teamarbetet inom palliativ vård. Författarna går igenom den palliativa vårdens fyra hörnstenar: symtomkontroll, kommunikation, teamar…


De 6 S:n : en modell för personcentrerad palliativ vård Palliativ medicin i praktiken Oxford Textbook of Palliative Medicine När döden utmanar livet : om existentiell kris och coping i palliativ vård
De 6 S:n : en modell för personcentrera... av Britt-Marie TernestedtPalliativ medicin i praktiken av Bertil AxelssonOxford Textbook of Palliative Medicine När döden utmanar livet : om existentie... av Lisa Sand

The Philosophy of Palliative Care To Comfort Always Participatory Research in Palliative Care Drugs in Palliative Care
The Philosophy of Palliative Care av Fiona RandallTo Comfort Always av David ClarkParticipatory Research in Palliative Ca... av Jo HockleyDrugs in Palliative Care av Andrew Dickman