Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Anestesiologi

Sök i Anestesiologi

Anestesi

Smärta och smärtbehandling

Anestesi

Den tredje upplagan av Anestesi är helt omarbetad. Strukturen har gjorts om från grunden och innehållet har breddats och fördjupats för att spegla 2000-talets genomgripande klin…

Smärta och smärtbehandling

Smärta och smärtbehandling är en heltäckande grundbok. Den beskriver smärta i vid bemärkelse: smärtfysiologi, smärtanalys, problem vid speciella diagnoser, psykologiska aspekter…


Akut och cancerrelaterad smärta : smärtmedicin vol.1 Att leva med smärta : ACT som livsstrategi Anestesiologisk omvårdnad Om smärta : ett fysiologiskt perspektiv
Akut och cancerrelaterad smärta : smärt... av Mads U. WernerAtt leva med smärta : ACT som livsstrat... av Rikard WicksellAnestesiologisk omvårdnad Om smärta : ett fysiologiskt perspektiv

Lokalanestesi och smärta Smärta i klinisk praxis Leva med långvarig smärta : strategier för bättre livskvalitet Smärta och inflammation - vid reumatiska sjukdomar och vanliga smärttillstånd i rörelseapparaten
Lokalanestesi och smärta av Annika RosénSmärta i klinisk praxis Leva med långvarig smärta : strategier... av Kent RevedalSmärta och inflammation - vid reumatisk...