Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Gastroenterologi

Sök i Gastroenterologi

Gastroenterologi och hepatologi, bok med eLabb

av Rolf Hultcrantz

IBS - irritabel tarm

Gastroenterologi och hepatologi, bok med eLabb

Gastroenterologi och hepatologi är den första heltäckande svenska kursboken inom området. Boken ger en helhetssyn på och en samlad kunskap om gastroenterologi och hepatologi. Fö…

IBS - irritabel tarm

Irritabel tarm (IBS) är den vanligaste orsaken till att patienter med mag-tarmsymtom söker sjukvård. IBS definieras utifrån sina symtom och saknar objektivt mätbara kriterier. K…


Uro-tarmterapi Oxford Specialist Handbook of Paediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition Dysfagi : utredning och behandling vid sväljningssvårigheter Oxford Handbook of Acute Medicine
Uro-tarmterapi Oxford Specialist Handbook of Paediatri... Dysfagi : utredning och behandling vid... av Per SvenssonOxford Handbook of Acute Medicine av Punit Ramrakha

Gastroenterologi och hepatologi Cotton and Williams' Practical Gastrointestinal Endoscopy Allmänläkarpraktikan : gastroenterologi och anemi Crohn's and Colitis For Dummies
Gastroenterologi och hepatologi Cotton and Williams' Practical Gastroin... av Adam HaycockAllmänläkarpraktikan : gastroenterologi... Crohn's and Colitis For Dummies av Tauseef Ali