Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Infektionssjukdomar & smittsamma sjukdomar

Sök i Infektionssjukdomar & smittsamma sjukdomar

Vårdhygien : vårdrelaterade infektioner och antibiotikaresi…

av Göran Hedin

Pandemi : myterna, fakta, hoten

av Björn Olsen
Vårdhygien : vårdrelaterade infektioner och antibiotikaresistens

Vårdhygien är samlingsnamnet för alla de rutiner och åtgärder som görs för att minska antalet vårdrelaterade infektioner. Enligt forskning borde 30 procent eller fler av de vård…

Pandemi : myterna, fakta, hoten

Pandemier är allvarliga hot mot mänskligheten. Men vad är pandemier egentligen? Hur hotar de oss och hur kan vi undvika en kommande katastrof? I Pandemi - Myterna, fakta, hoten …


The Pull of the Stars The Pull of the Stars The Plague Praktisk sexualmedicin
The Pull of the Stars av Emma DonoghueThe Pull of the Stars av Emma DonoghueThe Plague av Albert CamusPraktisk sexualmedicin

The Great Influenza Pandemier!: Från spanska sjukan till covid-19 Pull of the Stars The Plague Year
The Great Influenza av John M. BarryPandemier!: Från spanska sjukan till co... av Amina ManzoorPull of the Stars av Emma DonoghueThe Plague Year av Lawrence Wright