Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Ärftliga sjukdomar & rubbningar

Sök i Ärftliga sjukdomar & rubbningar

Genetiska sjukdomar

av Magnus Nordenskjöld

Harper's Practical Genetic Counselling, Eighth Edition

av Angus Clarke
Genetiska sjukdomar

Varje dag drabbas någon av ärftlig cancer i vårt land, och de sällsynta ärftliga sjukdomarna är så många att man i sjukvården, oavsett specialitet, regelbundet kommer i kontakt …

Harper's Practical Genetic Counselling, Eighth Edition

Highly valued across the world by genetic counsellors, medical geneticists and other healthcare professionals, Harper's Practical Genetic Counselling has established itself over…