Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Rättsliga frågor i hälso- & sjukvården

Sök i Rättsliga frågor i hälso- & sjukvården

Tolkade möten - Tolkningens betydelse för rättsäkerhet och …

av Ingrid Fioretos

Handbook of Gestational Surrogacy

Tolkade möten - Tolkningens betydelse för rättsäkerhet och integration

Tolkade möten handlar om möten där tolk används mellan anställda inom olika verksamheter – såsom hälso- och sjukvård, skola och rättsväsende – och enskilda som inte …

Handbook of Gestational Surrogacy

There is an increasing demand for gestational surrogacy in current reproductive medicine practice. Infertile couples often engage overseas surrogates, which increases the risk f…

Investigation of Sudden Infant Death Syndrome Forensic Psychiatry Models and Frameworks for Implementing Evidence-Based Practice Patienträtt. Dina rättigheter som patient
Investigation of Sudden Infant Death Sy... Forensic Psychiatry av Nigel EastmanModels and Frameworks for Implementing... Patienträtt. Dina rättigheter som patie... av Olle Vejde