Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Psykisk hälsovård

Sök i Psykisk hälsovård

Rehabilitering och stöd till återhämtning vid psykiska funk…

av David Ershammar

Vårdande vid psykisk ohälsa - - på avancerad nivå

Rehabilitering och stöd till återhämtning vid psykiska funktionshinder : Möjlighetens metoder för en ny praktik

Återhämtning vid svåra psykiska sjukdomar är möjligt. Boken Rehabilitering och stöd till återhämtning vid psykiska funktionshinder – möjlighetens metoder för en ny praktik…

Vårdande vid psykisk ohälsa - - på avancerad nivå

Boken ger läsaren en grund för ett personcentrerat och återhämtningsinriktat vårdande genom att ta fasta på vårdvetenskaplig forskning som beaktar patientens och närståendes liv…


Psykisk ohälsa hos äldre Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar Psykotraumatologi Diagnosens makt : om kunskap, pengar och lidande
Psykisk ohälsa hos äldre av Susanne Rolfner SuvantoPsykisk ohälsa hos barn och ungdomar av Anne-Liis von KnorringPsykotraumatologi Diagnosens makt : om kunskap, pengar oc... av Karin Johannisson

Utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar och psykisk sårbarhet : om annorlunda barn Med normglasögon i behandlarrollen - Utforskande i gränslandet mellan normer, makt och psykisk hälsa Proactive Parenting Borderline Personality Disorder
Utvecklingsrelaterade funktionsnedsättn... av Bo Hejlskov ElvénMed normglasögon i behandlarrollen - Ut... av Lina BodestadProactive Parenting av Mandy SaligariBorderline Personality Disorder av Anthony W. Bateman