Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Hälso- & sjukvårdssystem, hälso- & sjukvårdstjänster

Sök i Hälso- & sjukvårdssystem, hälso- & sjukvårdstjänster

Styrning av hälso- och sjukvård

av Johan Berlin

Jämlik vård : normmedvetna perspektiv

Styrning av hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvården står i dag inför en rad ekonomiska, demografiska och medicinska utmaningar. Hur den ska styras och organiseras blir därför en angelägen fråga. Den här boke…

Jämlik vård : normmedvetna perspektiv

Varför ges vården i Sverige inte på lika villkor till alla, trots goda intentioner? I boken problematiseras denna fråga genom att diskutera olika sociala normer i vårdsammanhang…


Integrerad primärvård : principer, färdigheter och rutiner för hela vårdcentralens arbete med beteenderelaterad ohälsa Quality By Design Organisation och ledning i sjukvård : en reflekterande ansats Kvalitetsarbete för bättre och säkrare vård
Integrerad primärvård : principer, färd... av Nicola SilberleitnerQuality By Design Organisation och ledning i sjukvård : e... av Mats AlvessonKvalitetsarbete för bättre och säkrare...

Illustrated Textbook of Paediatrics The Health Care Data Guide Brukarmakt : i teori och praktik Göra gott : en sjuksköterskas berättelse
Illustrated Textbook of Paediatrics The Health Care Data Guide av Lloyd P. ProvostBrukarmakt : i teori och praktik av Magnus KarlssonGöra gott : en sjuksköterskas berättelse av Christie Watson