Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Hälso- & sjukvårdssystem, hälso- & sjukvårdstjänster

Sök i Hälso- & sjukvårdssystem, hälso- & sjukvårdstjänster

Jämlik vård : normmedvetna perspektiv

Kvalitetsarbete för bättre och säkrare vård

Jämlik vård : normmedvetna perspektiv

Varför ges vården i Sverige inte på lika villkor till alla, trots goda intentioner? I boken problematiseras denna fråga genom att diskutera olika sociala normer i vårdsammanhang…

Kvalitetsarbete för bättre och säkrare vård

Hur ska vården i framtiden bli säkrare och hur ska patienttillfreds­ställelsen och vårdkvaliteten öka? Boken innehåller forsknings­baserad kunskap om olika betydelsefulla aspekt…


Stahl's Essential Psychopharmacology Organisation och ledning i sjukvård : en reflekterande ansats Oxford Textbook of Palliative Medicine Quality By Design
Stahl's Essential Psychopharmacology av Stephen M. StahlOrganisation och ledning i sjukvård : e... av Mats AlvessonOxford Textbook of Palliative Medicine Quality By Design

Ethical Dilemmas in Genetics and Genetic Counseling Avslagsmaskinen : Byråkrati och avhumanisering i svensk sjukförsäkring Konsulterna : kampen om Karolinska Arts in Health
Ethical Dilemmas in Genetics and Geneti... Avslagsmaskinen : Byråkrati och avhuman... av Niklas AltermarkKonsulterna : kampen om Karolinska av Lisa RöstlundArts in Health av Daisy Fancourt