Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Medicinsk forskning

Sök i Medicinsk forskning

Handbok i biomedicinsk forskning

av Johan Sundström

Introduction to Meta-Analysis

av Michael Borenstein
Handbok i biomedicinsk forskning

Forskarstudenter är vana vid att ta till sig nya biomedicinska kunskaper, men kan uppfatta själva forskningsprocessen som invecklad och svårtillgänglig. Handbok i biomedicinsk f…

Introduction to Meta-Analysis

This book provides a clear and thorough introduction to meta-analysis, the process of synthesizing data from a series of separate studies. Meta-analysis has become a critically …


Medical Statistics Macchiariniaffären : sanningar och lögner på Karolinska Oxford Handbook of Medical Statistics An Introduction to Medical Statistics
Medical Statistics av Michael J. CampbellMacchiariniaffären : sanningar och lögn... av Bosse LindquistOxford Handbook of Medical Statistics av Janet L. PeacockAn Introduction to Medical Statistics av Martin Bland

Att börja forska - - inom medicin, bio- och vårdvetenskap Drug Utilization Research Quality of Life Outcomes in Clinical Trials and Health-Care Evaluation Publication Bias in Meta-Analysis
Att börja forska - - inom medicin, bio-... av Jonas F. LudvigssonDrug Utilization Research av Monique ElseviersQuality of Life Outcomes in Clinical Tr... av Stephen J. WaltersPublication Bias in Meta-Analysis