Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Medicinsk utrustning & medicinska tekniker

Sök i Medicinsk utrustning & medicinska tekniker

Handbok i biomedicinsk forskning

av Johan Sundström

Medicintekniska produkter : grundläggande kunskap för vårdp…

av Henrik Revenäs
Handbok i biomedicinsk forskning

Forskarstudenter är vana vid att ta till sig nya biomedicinska kunskaper, men kan uppfatta själva forskningsprocessen som invecklad och svårtillgänglig. Handbok i biomedicinsk f…

Medicintekniska produkter : grundläggande kunskap för vårdpersonal

Medicintekniska produkter är en förutsättning för dagens högkvalitativa hälso- och sjukvård. Utöver tillförlitliga och säkra produkter är det avgörande att användaren är bekväm …


Jacobsons teknik i praktisk sjukvård Kris i forskningsfrågan : eller vad fan får vi för pengarna Ont blod : hemligheter och lögner i Silicon Valley Ont blod : hemligheter och lögner i Silicon Valley
Jacobsons teknik i praktisk sjukvård av Maria LindénKris i forskningsfrågan : eller vad fan... av Hanne KjöllerOnt blod : hemligheter och lögner i Sil... av John CarreyrouOnt blod : hemligheter och lögner i Sil... av John Carreyrou

Macchiariniaffären : sanningar och lögner på Karolinska Macchiariniaffären : sanningar och lögner på Karolinska Macchiariniaffären : sanningar och lögner på Karolinska Grundläggande laboratorieteknik
Provlyssna!
Macchiariniaffären : sanningar och lögn... av Bosse LindquistMacchiariniaffären : sanningar och lögn... av Bosse LindquistMacchiariniaffären : sanningar och lögn... av Bosse LindquistGrundläggande laboratorieteknik av Gunilla Lundberg