Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sök i Lagstiftning

Författningshandbok 2021, bok med onlinetjänst - För person…

Libers lagtextsamling : för juridiska grundkurser

Författningshandbok 2021, bok med onlinetjänst - För personal inom hälso- och sjukvård

Författningshandboken innehåller medicinalförfattningar samt andra bestämmelser och anvisningar för personer som utför hälso- och sjukvårdsuppgifter. Detta gedigna standardverk …

Libers lagtextsamling : för juridiska grundkurser

Boken är en samling lagar för juridiska introduktions- och översiktskurser.Läs merDen är framför allt framtagen för att passa kurser där boken Civilrätt är kurslitteratur, men f…


Sveriges Lag 2021 - (bok + digital produkt) Socialrätt 2021 - Författningssamling för socialt arbete Ekteskapsloven Sjølovene
Sveriges Lag 2021 - (bok + digital prod... av Sveriges RiksdagSocialrätt 2021 - Författningssamling f... Ekteskapsloven av Asbjørn StrandbakkenSjølovene

Sjølovene EU:s grundfördrag och annan primärrätt Straffeprosessloven Kjøpsloven med kommentarer
Sjølovene EU:s grundfördrag och annan primärrätt av Carl Fredrik BergströmStraffeprosessloven av Erik KeiserudKjøpsloven med kommentarer av John Egil Bergem