Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sök i Lagstiftning

Sveriges Lag 2020 - (bok + digital produkt)

Libers lagtextsamling : för juridiska grundkurser

Sveriges Lag 2020 - (bok + digital produkt)

Sveriges Lag, den svarta lagboken, är en lättanvänd, lättöverskådlig och pedagogisk sammanställning av svensk lagstiftning indelat i 28 rättsområden, innehållande gällande lagar…

Libers lagtextsamling : för juridiska grundkurser

Boken är en samling lagar för juridiska introduktions- och översiktskurser.Läs merDen är framför allt framtagen för att passa kurser där boken Civilrätt är kurslitteratur, men f…


Directives in EC Law EU:s grundfördrag och annan primärrätt Blackstone's Statutes on Contract, Tort & Restitution 2019-2020 Markedsføringsloven
Directives in EC Law av Sacha PrechalEU:s grundfördrag och annan primärrätt av Carl Fredrik BergströmBlackstone's Statutes on Contract, Tort... Markedsføringsloven av Tore Lunde

Blackstone's Statutes on Public Law & Human Rights 2019-2020 Blackstone's Statutes on Criminal Law 2019-2020 Helselover Helselover
Blackstone's Statutes on Public Law & H... Blackstone's Statutes on Criminal Law 2... Helselover Helselover