Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sök i Skadestånd

Ersättning vid personskada 2020

av Malin Christensson

Tort Liability of Public Authorities in European Laws

Ersättning vid personskada 2020

Fakta, aktuell praxis, tabeller samt expertkommentarer till samtliga ersättningsposter Ersättning vid personskada är det klassiska standardverket för beräkning av skadeståndsrät…

Tort Liability of Public Authorities in European Laws

This series argues that there is a common administrative core to European legal systems that can be better understood in comparative terms. This volume examines government liabi…


Torts and Rights Principles of Tort Law Revolution and Evolution in Private Law Immaterialrett, kontrakter og erstatning
Torts and Rights av Robert StevensPrinciples of Tort Law av Rachael MulheronRevolution and Evolution in Private Law Immaterialrett, kontrakter og erstatning

Immaterialrett, kontrakter og erstatning Civil Wrongs and Justice in Private Law Erstatningsrett Blackstone's Statutes on Contract, Tort & Restitution 2020-2021
Immaterialrett, kontrakter og erstatning Civil Wrongs and Justice in Private Law Erstatningsrett av Viggo HagstrømBlackstone's Statutes on Contract, Tort...