Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Konsumentskyddslagstiftning

Sök i Konsumentskyddslagstiftning

Entreprenadavtal mellan näringsidkare och konsument

Entreprenadavtal mellan näringsidkare och konsument

av Niklas Arvidsson

Entreprenaduppdrag är ofta komplexa och genomförandet av ett projekt utvecklas inte sällan på ett sätt som avviker från vad parterna räknat med. Entreprenadavtal mellan näringsi…

En ny lag om konsumentskydd vid köp och vissa andra avtal. …

More Than You Wanted to Know

av Omri Ben-Shahar
En ny lag om konsumentskydd vid köp och vissa andra avtal. SOU 2020:51 : Be

Utredningen föreslår en ny lag: lagen om konsumentskydd vid köp och vissa andra avtal. Till strukturen föreslås lagen bygga på konsumentköp…

More Than You Wanted to Know

Perhaps no kind of regulation is more common or less useful than mandated disclosure--requiring one party to a transaction to give the other information. It is the iTunes terms …