Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Social trygghet & socialtjänst

Sök i Social trygghet & socialtjänst

Socialtjänstlagarna : bakgrund och tillämpning

av Gunnar Fahlberg

Socialförsäkring och arbetslöshetsförsäkring : en introdukt…

av Martina Axmin
Socialtjänstlagarna : bakgrund och tillämpning

Alla som i sitt arbete eller i samband med sina studier kommer i kontakt med socialtjänstfrågor behöver aktuell kunskap. Den här boken vänder sig till studenter och lärare vid u…

Socialförsäkring och arbetslöshetsförsäkring : en introduktion till viktiga delar av Sveriges välfärdssystem

Socialförsäkringen är en central del i den utvecklade välfärdsstaten. Det är ett rättsområde som har utvecklats i takt med samhället och som också har använts för att forma det.…


Föräldraledighet: hinder eller möjlighet för etablering i samhället? Introduktion till EU:s socialförsäkringsrätt Socialförsäkringsrätt   : om ersättning vid sjukdom Juridisk metodbok : för socialarbetare och andra offentliganställda :
Föräldraledighet: hinder eller möjlighe... av Ann-Zofie DuvanderIntroduktion till EU:s socialförsäkring... av Jaan PajuSocialförsäkringsrätt : om ersättning... av Lotti Ryberg-WelanderJuridisk metodbok : för socialarbetare... av Annika Rejmer

Ändrade bestämmelser avseende särskilda insatser för personer med tre fjärdedels sjukersättning eller aktivitetsersättning. Ds 2019:29 Samlade åtgärder för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen. SOU 2019:59 : Betänkande från Delegationen för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen (Fi 2016:07) Nya sociallagarna : med kommentarer i lydelsen den 1 januari 2021 Sociala rättigheter åt alla och envar?
Ändrade bestämmelser avseende särskilda... Samlade åtgärder för korrekta utbetalni... Nya sociallagarna : med kommentarer i l... av Lars LundgrenSociala rättigheter åt alla och envar? av Jaan Paju