Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Social trygghet & socialtjänst

Sök i Social trygghet & socialtjänst

Socialtjänstlagarna : bakgrund och tillämpning

av Gunnar Fahlberg

Socialförsäkring och arbetslöshetsförsäkring : en introdukt…

av Martina Axmin
Socialtjänstlagarna : bakgrund och tillämpning

Alla som i sitt arbete eller i samband med sina studier kommer i kontakt med socialtjänstfrågor behöver aktuell kunskap. Den här boken vänder sig till studenter och lärare vid u…

Socialförsäkring och arbetslöshetsförsäkring : en introduktion

Socialförsäkringen är en central del i den utvecklade välfärdsstaten. Det är ett rättsområde som har utvecklats i takt med samhället och som också har använts för att forma det.…


LVU : lönsam kommunal människohandel Barn far illa! : en analys av bristerna i samhällets familjebygge Socialförsäkringsrätt vid funktionsnedsättning och sjukdom Samlade åtgärder för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen. SOU 2019:59 : Betänkande från Delegationen för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen (Fi 2016:07)
LVU : lönsam kommunal människohandel av Ove SvidénBarn far illa! : en analys av bristerna... av Madeleine CocozzaSocialförsäkringsrätt vid funktionsneds... av Elisabeth ArvidssonSamlade åtgärder för korrekta utbetalni...

Starkare kommuner - med kapacitet att klara välfärdsuppdraget. SOU 2020:8 (Kommunutredningen) : Slutbetänkande från utredningen Stärkt kapacitet i kommunerna för att möta samhällsutvecklingen (Fi 2017:02) Ändrade bestämmelser avseende särskilda insatser för personer med tre fjärdedels sjukersättning eller aktivitetsersättning. Ds 2019:29 Socialtjänstens Juridik 2018 Ett bättre premiepensionssystem. SOU 2019:44 : Betänkande från Utredningen om ett upphandlat fondtorg för premiepension (Fi 2018:08)
Starkare kommuner - med kapacitet att k... Ändrade bestämmelser avseende särskilda... Socialtjänstens Juridik 2018 Ett bättre premiepensionssystem. SOU 20...