Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Social trygghet & socialtjänst

Sök i Social trygghet & socialtjänst

Socialtjänstlagarna : bakgrund och tillämpning

av Gunnar Fahlberg

Socialförsäkring och arbetslöshetsförsäkring : en introdukt…

av Martina Axmin
Socialtjänstlagarna : bakgrund och tillämpning

Alla som i sitt arbete eller i samband med sina studier kommer i kontakt med socialtjänstfrågor behöver aktuell kunskap. Den här boken vänder sig till studenter och lärare vid u…

Socialförsäkring och arbetslöshetsförsäkring : en introduktion

Socialförsäkringen är en central del i den utvecklade välfärdsstaten. Det är ett rättsområde som har utvecklats i takt med samhället och som också har använts för att forma det.…


Skoljuridik ur ett föräldraperspektiv Ändrade bestämmelser avseende särskilda insatser för personer med tre fjärdedels sjukersättning eller aktivitetsersättning. Ds 2019:29 Samlade åtgärder för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen. SOU 2019:59 : Betänkande från Delegationen för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen (Fi 2016:07) Ändringar i arbetslöshetsförsäkringen vid införandet av utvecklingstid. Ds 2019:24
Skoljuridik ur ett föräldraperspektiv av Laszlo HegedüsÄndrade bestämmelser avseende särskilda... Samlade åtgärder för korrekta utbetalni... Ändringar i arbetslöshetsförsäkringen v...

Sociala rättigheter åt alla och envar? Vissa processuella frågor på socialförsäkringsområdet. SOU 2018:5 : Betänkande från Utredningen om vissa processuella frågor på socialförsäkringsområdet Socialtjänstens Juridik 2018 Ett nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen. SOU 2020:37 : Betänkande från Utredningen för en ny arbetslöshetsförsäkring för fler grundad på inkomster (A 2018:1)
Sociala rättigheter åt alla och envar? av Jaan PajuVissa processuella frågor på socialförs... Socialtjänstens Juridik 2018 Ett nytt regelverk för arbetslöshetsför...