Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Lagstiftning rörande utbildning

Sök i Lagstiftning rörande utbildning

Skoljuridik

Juridisk metod i skolan : en handbok för rektorer

av Nina Nilsson Rådeström
Skoljuridik

Boken behandlar skoljuridik, det vill säga regler som gäller specifikt för förskolan och skolan, såsom skollagen och de olika skolförordningarna. Den ger också en introduktion t…

Juridisk metod i skolan : en handbok för rektorer

Rektorer måste i dag hantera många olika juridiska problem. Den här boken går steg för steg igenom hur rektorer kan, ska eller bör gå tillväga när de ställs inför situationer, h…


Skolans dokumentation : ur ett pedagogiskt och juridiskt perspektiv Lärarens handbok : läroplaner, skollag, yrkesetiska principer, FN:s barnkonvension Libers lag- och rättsfallssamling för skolledare - författningar och praxis för förskola och skola Skolans arbete mot kränkningar?juridifieringens konsekvenser
Skolans dokumentation : ur ett pedagogi... av Åsa HirshLärarens handbok : läroplaner, skollag,... Libers lag- och rättsfallssamling för s... av Peter SkoglundSkolans arbete mot kränkningar?juridifi... av Joakim Lindgren

Juridik i professionellt lärarskap 3:e uppl : Lagar och värdegrund i den svenska skolan UFB 3 Universitet och högskolor 2020 / 21 UFB 2 VT Skolans författningar 2020 UFB 2 ht Skolans författningar 2018/19
Juridik i professionellt lärarskap 3:e... av Marco NilssonUFB 3 Universitet och högskolor 2020 /... UFB 2 VT Skolans författningar 2020 UFB 2 ht Skolans författningar 2018/19 av Wolters Kluwer