Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sök i Värdering

Fastighetsvärdering och marknadsanalys

Fastighetsvärdering och marknadsanalys

av Fredrik Brunes

Hur värderar man ett hyreshus, ett kontorshus eller en villa?Att fastigheter blir rätt värderade är avgörande för en fungerande fastighetsmarknad, där fastigheter fyller flera f…

Fastighetsvärdering : om värdeteori och värderingsmetoder

av Ingemar Bengtsson

Dark Side of Valuation, The

av Aswath Damodaran
Fastighetsvärdering : om värdeteori och värderingsmetoder

Två viktiga frågor för flera yrkesgrupper, men också för politiska beslutsfattare och privatpersoner, står i fokus i denna bok:• Vad bestämmer en fastighets värde?• …

Dark Side of Valuation, The

The Definitive Guide to Valuing Hard-to-Value Companies: Fully Revised for Today's Financial Markets Valuing money-making companies that have long histories and established busi…