Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sök i Hyreslagstiftning

Hyresmanual

av Bengt Ask

Hyreslagen : en kommentar

av Rune Thomsson
Hyresmanual

Hyresmanualen är ett uppskattat verktyg bland jurister och andra som hanterar hyresavtal och hyresrättsliga frågor. I och med denna, den åttonde, upplagan ges manualen ut i bokf…

Hyreslagen : en kommentar

Författarna kommenterar utförligt bestämmelserna i Jordabalkens 12 kapitel, den så kallade hyreslagen. Denna tolfte upplaga är uppdaterad med de regler som i arbetet med att få …