Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Upphovsrättslagstiftning

Sök i Upphovsrättslagstiftning

Offentlighet, sekretess och dataskydd - en introduktion

av Stefan Zetterström

Ansvar och sekretess - i förskola, skola och fritidshem

av Hans Bengtsson
Offentlighet, sekretess och dataskydd - en introduktion

Allmänhetens möjlighet till insyn i den offentliga förvaltningen är en viktig del av vårt rättssamhälle. Offentlighet, sekretess och dataskydd behandlar dels handlingsoffentligh…

Ansvar och sekretess - i förskola, skola och fritidshem

Ansvar och sekretess i förskola, skola och fritidshem behandlar ständigt aktuella frågor om lagstiftning och rättspraxis. Med hjälp av exempel går boken igenom frågor som: - Vad…


Modern immaterialrätt Offentlighet och sekretess LSS i praktiken - Sekretess, rapporterings- och anmälningsplikt The Cambridge Handbook of the Law of Algorithms
Modern immaterialrätt av Merima BruncevicOffentlighet och sekretess av Stefan ZetterströmLSS i praktiken - Sekretess, rapporteri... av Staffan OlssonThe Cambridge Handbook of the Law of Al...

The Cambridge Handbook of Copyright Limitations and Exceptions European Intellectual Property Law Art and Modern Copyright Law for Computer Scientists and Other Folk
The Cambridge Handbook of Copyright Lim... European Intellectual Property Law av Justine PilaArt and Modern Copyright av Elena CooperLaw for Computer Scientists and Other F... av Mireille Hildebrandt