Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sök i Dataskyddslagstiftning

Offentlighet, sekretess och dataskydd - en introduktion

av Stefan Zetterström

GDPR: Hantera registrerades rättigheter

av Monika Wendleby
Offentlighet, sekretess och dataskydd - en introduktion

Allmänhetens möjlighet till insyn i den offentliga förvaltningen är en viktig del av vårt rättssamhälle. Offentlighet, sekretess och dataskydd behandlar dels handlingsoffentligh…

GDPR: Hantera registrerades rättigheter

GDPR syftar till att stärka de registrerades rättigheter. Genom dataskyddsförordningen garanteras människor både insyn och möjlighet att påverka användandet av deras personuppgi…


GDPR - hantera registrerades rättigheter - Arbetsbok The EU General Data Protection Regulation (GDPR) Cloud Computing Law The Risk-Based Approach to Data Protection
GDPR - hantera registrerades rättighete... av Monika WendlebyThe EU General Data Protection Regulati... Cloud Computing Law The Risk-Based Approach to Data Protect... av Raphael Gellert

European Data Protection Regulation, Journalism, and Traditional Publishers Data Protection and Privacy, Volume 13 Polisdatalagen : en kommentar Dataskydd inom Socialdepartementets verksamhetsområde. SOU 2017:66. En anpassning till EU:s dataskyddsförordning : Betänkande från Socialdataskyddsutredningen
European Data Protection Regulation, Jo... av David ErdosData Protection and Privacy, Volume 13 Polisdatalagen : en kommentar av Monica NebeliusDataskydd inom Socialdepartementets ver...