Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

IT- & kommunikationsrätt

Sök i IT- & kommunikationsrätt

Rättsinformatik : juridiken i det digitala informationssamh…

The EU General Data Protection Regulation (GDPR): A Comment…

Rättsinformatik : juridiken i det digitala informationssamhället

Juridiken och tekniken befinner sig i ett ömsesidigt beroendeförhållande. Behovet av ett juridiskt förhållningssätt till digitaliseringen gör sig alltmer påmint. Detta visar sig…

The EU General Data Protection Regulation (GDPR): A Commentary Digital Pack

Companion website: www.oup.com/gdprcommentaryThis new book provides an article-by-article commentary on the new EU General Data Protection Regulation. Adopted in April 2016 and …


Information Technology Law The EU General Data Protection Regulation (GDPR) Dataskyddsförordningen GDPR : förstå och tillämpa i praktiken Law for Computer Scientists and Other Folk
Information Technology Law av Andrew MurrayThe EU General Data Protection Regulati... Dataskyddsförordningen GDPR : förstå oc... av Monika WendlebyLaw for Computer Scientists and Other F... av Mireille Hildebrandt

Online Courts and the Future of Justice Algorithmic Regulation Humans as a Service The System
Online Courts and the Future of Justice av Richard SusskindAlgorithmic Regulation Humans as a Service av Jeremias PrasslThe System