Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sök i Familjerätt: barn

The UN Convention on the Rights of the Child

The Oxford Handbook of Children's Rights Law

The UN Convention on the Rights of the Child

The United Nations Convention on the Rights of the Child is the most extensive and widely ratified international human rights treaty. This Commentary offers a comprehensive anal…

The Oxford Handbook of Children's Rights Law

Children's rights law is a relatively young but rapidly developing discipline. The U.N. Convention on the Rights of the Child, the field's core legal instrument, is the most wid…

Särskild företrädare Vårdnadstvister : en rättssociologisk studie av tingsrätts funktion vid handläggning av vårdnadskonflikter med utgångspunkt från barnets bästa Stärkt barnrättsperspektiv i skyddat boende. Ds 2020:16 : Förslag till bestämmelser rörande bl.a. placering, sektress och skolgång Child support handbook - 2018/2019
Särskild företrädare av Ulrika RoglandVårdnadstvister : en rättssociologisk s... av Annika RejmerStärkt barnrättsperspektiv i skyddat bo... Child support handbook - 2018/2019