Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sök i Familjerätt

Barnrättens grunder

av Johanna Schiratzki

God man och förvaltare - En handbok

av Daniel Sjöstedt
Barnrättens grunder

I Barnrättens grunder presenteras det svenska regelverket rörande barn och föräldrar. En utgångspunkt är barnkonventionen som inkorporeras i Sverige år 2020 och barnets bästa so…

God man och förvaltare - En handbok

Att vara god man eller förvaltare är ett förtroendeuppdrag som kräver både kunskap och engagemang. I denna bok med tillhörande webbutbildning går författarna utförligt igenom vi…


Att vara god man och förvaltare The UN Convention on the Rights of the Child Familjerättspsykologi: Vårdnadstvister Att leva i en utsatt situation : med barnet i fokus
Att vara god man och förvaltare av Leif KarlssonThe UN Convention on the Rights of the... Familjerättspsykologi: Vårdnadstvister av Leonard NgaosuvanAtt leva i en utsatt situation : med ba... av Rita Christensen

Särskild företrädare Nærhet og frihet Vårdnadstvister : en rättssociologisk studie av tingsrätts funktion vid handläggning av vårdnadskonflikter med utgångspunkt från barnets bästa Stjärnfamiljejuridik : Svensk familjelagstiftning ur ett normkritiskt perspektiv
Särskild företrädare av Ulrika RoglandNærhet og frihet av Hege BrækhusVårdnadstvister : en rättssociologisk s... av Annika RejmerStjärnfamiljejuridik : Svensk familjela... av Erik Mägi