Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sök i Arbetsrätt

Arbetsrätt

av Anderz Andersson

Arbetsrätt -

av Mats Glavå
Arbetsrätt

Arbetsrätt ger en god och högaktuell introduktion till grunderna i arbetsrätten. De områden som behandlas är bl.a. parterna på arbetsmarknaden, medbestämmande, förhandlingar och…

Arbetsrätt -

Arbetsrättslagstiftningens närmast explosionsartade utveckling under 1900-talets tre sista decennier kom att förskjuta, men inte på något avgörande sätt förändra, utgångspunkter…


Övningar för kurser i arbetsrätt Arbetsrätt Medbestämmandelagen : med kommentar Criminality at Work
Övningar för kurser i arbetsrätt Arbetsrätt av Mats GlavåMedbestämmandelagen : med kommentar av Dan HolkeCriminality at Work

Labour and the Wage EU Employment Law Minstelønn The Marketization of Employment Services
Labour and the Wage av Zoe AdamsEU Employment Law av Catherine BarnardMinstelønn av Andreas van den HeuvelThe Marketization of Employment Services av Ian Greer