Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Kriminalrätt & kriminalprocess

Sök i Kriminalrätt & kriminalprocess

Polishandboken

av Andreas Elmebo

Lag och rätt i trafiken

av Håkan Fuhrman
Polishandboken

Polishandboken är en lättläst sammanfattning av den enskilde polisens befogenheter och skyldigheter: Vad som ska, kan och bör göras. Hur det görs och avrapporteras. I den sjätte…

Lag och rätt i trafiken

Att skapa trygghet och upprätthålla lag och ordning är Polisens främsta uppgift. Detta gäller på alla områden i samhället, inkluderat landets vägtransportnät. Dagligen färdas tu…


An Introduction to International Criminal Law and Procedure Evidence-Based Policing A Song for the Dark Times The Politics of the Police
An Introduction to International Crimin... av Robert CryerEvidence-Based Policing av Cynthia LumA Song for the Dark Times av Ian RankinThe Politics of the Police av Benjamin Bowling

Principled Sentencing Straffeprosessloven Criminology Documents on the Law of UN Peace Operations
Principled Sentencing Straffeprosessloven av Erik KeiserudCriminology av Tim NewburnDocuments on the Law of UN Peace Operat... av Bruce Oswald