Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sök i Lokal självstyrelse

Kommunalrätt : en introduktion för professionsutbildningar

Kommunalrätt : en introduktion för professionsutbildningar

Kommunalrätt - en introduktion för professionsutbildningar är en kortfattad beskrivning av den rättsliga regleringen rörande kommunerna och landstingen, med fokus lagd på den ko…

Kommunen och lagen : en introduktion

av Olle Lundin

Kommunallagen - En kommentar

av Patrik Kastberg
Kommunen och lagen : en introduktion

Denna bok är en framställning om kommunalrätt i vid bemärkelse. Här behandlas frågor om den kommunalakompetensen, alltså vad en kommun får och inte får syssla med. Vidare beskri…

Kommunallagen - En kommentar

Lagkommentaren till den nya kommunallagen är nu uppdaterad per den 1 januari 2019. Författaren kommenterar lagen paragraf för paragraf med hänvisningar till förarbeten och rätts…