Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sök i Byggnadsrätt

Klimatdeklaration för byggnader. Ds 2020:4 : från Finansdep…

Fukt : en handbok i anslutning till Boverkets byggregler

av Lars-Olof Nilsson
Klimatdeklaration för byggnader. Ds 2020:4 : från Finansdepartementet SBA

Förslag till ny lag och förordning om klimatdeklaration för byggnader. Ds:n innehåller också ett förslag till ändring av plan- och bygglagen…

Fukt : en handbok i anslutning till Boverkets byggregler

Denna tredje utgåva av Byggvägledning 9 Fukt är uppdaterad med hänsyn till ändringarna i avsnitt 6 Hygien, hälsa och miljö i BBR 21 (BFS 2014:3) som gäller från den 1 juli 2014 …

Entreprenad- och konsulträtt. Utg 9 JCT:Minor Works Building Contract 2016 (MW) Författningshandbok för byggsektorn 2020/21 Byggeteknisk viten
Entreprenad- och konsulträtt. Utg 9 av Niklas KåviusJCT:Minor Works Building Contract 2016... Författningshandbok för byggsektorn 202... Byggeteknisk viten av Matias Apelseth