Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sök i Kontraktsrätt

Person och avtal : en kortfattad inledning till person- och…

av Per Henning Grauers

Partneringboken : när, hur och varför drivs samverkansentre…

av John Hane
Person och avtal : en kortfattad inledning till person- och avtalsrätten

En klar och koncis beskrivning av två grundläggande civilrättsliga rättsområden, nämligen personrätten och avtalsrätten. De båda områdena hänger samman genom att personrätten an…

Partneringboken : när, hur och varför drivs samverkansentreprenader

Boken behandlar på ett grundläggande sätt viktiga frågor inom partnering, så som upphandling, när partnering lämpar sig och inte, ersättningsregler och kontraktsfrågor (till exe…


Avtalerett Avtalerett Contract Law Speciell avtalsrätt II : kontraktsrätt. H.2, Allmänna ämnen
Avtalerett Avtalerett Contract Law av Mindy Chen-WishartSpeciell avtalsrätt II : kontraktsrätt.... av Jan Hellner

Speciell avtalsrätt II : kontraktsrätt, Första häftet - Särskilda avtal Avtalets räckvidd I Contract as Promise Rättsfallssamling i förmögenhetsrätt Vol. 1, Skadeståndsrätt, skuldebrevsrätt, sakrätt & allmän förmögenhetsrätt
Speciell avtalsrätt II : kontraktsrätt,... av Jan HellnerAvtalets räckvidd I av Oskar MossbergContract as Promise av Charles FriedRättsfallssamling i förmögenhetsrätt Vo...