Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sök i Kontraktsrätt

Person och avtal : en kortfattad inledning till person- och…

av Per Henning Grauers

Avtalsrätt I

av Axel Adlercreutz
Person och avtal : en kortfattad inledning till person- och avtalsrätten

En klar och koncis beskrivning av två grundläggande civilrättsliga rättsområden, nämligen personrätten och avtalsrätten. De båda områdena hänger samman genom att personrätten an…

Avtalsrätt I

Avtalsrätt?I innehåller tillsammans med Avtalsrätt?II (sjätte upplagan 2010) en framställning över svensk avtalsrätt med nordiska och andra internationella utblickar. I Avtalsrä…


Autonomy in International Contracts Avtal Schlechtriem & Schwenzer: Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods Anson's Law of Contract
Autonomy in International Contracts av Peter NyghAvtal av Rolf DotevallSchlechtriem & Schwenzer: Commentary on... Anson's Law of Contract av Jack Beatson FBA

About Law: An Introduction European Contract Law O'Sullivan & Hilliard's The Law of Contract Exploateringsavtal
About Law: An Introduction av Tony HonoreEuropean Contract Law av Hein KotzO'Sullivan & Hilliard's The Law of Cont... av Janet O'SullivanExploateringsavtal av Annika Gustafsson