Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sök i Kontraktsrätt

Person och avtal : en kortfattad inledning till person- och…

av Per Henning Grauers

Electronic Documents in Maritime Trade

av Miriam Goldby
Person och avtal : en kortfattad inledning till person- och avtalsrätten

En klar och koncis beskrivning av två grundläggande civilrättsliga rättsområden, nämligen personrätten och avtalsrätten. De båda områdena hänger samman genom att personrätten an…

Electronic Documents in Maritime Trade

The book provides a critical analysis of electronic alternatives to documents used in the international sale of goods carried by sea, including invoices, bills of lading, certif…


Cheshire, North & Fawcett: Private International Law Exploateringsavtal European Contract Law Avtal
Cheshire, North & Fawcett: Private Inte... Exploateringsavtal av Annika GustafssonEuropean Contract Law av Hein KotzAvtal av Rolf Dotevall

Networks of Collaborative Contracts for Innovation Termination for Breach of Contract Commercial Contracts: A Practical Guide to Standard Terms Poole's Textbook on Contract Law
Networks of Collaborative Contracts for... av Pablo Marcello BaqueroTermination for Breach of Contract av John StannardCommercial Contracts: A Practical Guide... av Dr Saleem SheikhPoole's Textbook on Contract Law av Robert Merkin QC