Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Staters & andra organs ansvarighet

Sök i Staters & andra organs ansvarighet

The Use of Force in International Law

The Use of Force in International Law

The international law on the use of force is one of the oldest branches of international law. It is an area twinned with the emergence of international law as a concept in itsel…

The Use of Force in International Law

Detention in Non-International Armed Conflict

av Lawrence Hill-Cawthorne
The Use of Force in International Law

The international law on the use of force is one of the oldest branches of international law. It is an area twinned with the emergence of international law as a concept in itsel…

Detention in Non-International Armed Conflict

International law has long differentiated between international and non-international armed conflicts, traditionally regulating the former far more comprehensively than the latt…