Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sök i Rättsetik & yrkesetik

Respekt för lärarprofessionen : om lärares yrkesspråk och y…

av Gunnel Colnerud

Att publicera - Etik och juridik för journalister och publi…

av Nils Funcke
Respekt för lärarprofessionen : om lärares yrkesspråk och yrkesetik

Respekt för lärarprofessionen behandlar två fundamentala verktyg eller förutsättningar för läraryrkets utövande: yrkesspråk och yrkesetik. Alla lärare har tillgång till någon fo…

Att publicera - Etik och juridik för journalister och publicister

Att offentliggöra yttranden som inte går över lagens gränser och som håller sig inom det etiskt försvarbara kräver kunskap och omdöme.Att publicera beskriver ingående de juridis…


Medieetik : framväxt, funktion, framtid On Human Rights Det vi kan stå för : Anders Behring Breiviks advokat om rättegången, pressen, sitt arbete och sina värderingar Ethics and Values in Social Work
Medieetik : framväxt, funktion, framtid av Torbjörn von KroghOn Human Rights av James GriffinDet vi kan stå för : Anders Behring Bre... av Geir LippestadEthics and Values in Social Work av Sarah Banks

The Law of Good People The Secret Barrister The Trolley Problem Mysteries Det vi kan stå för : Anders Behring Breiviks advokat om rättegången, pressen, sitt arbete och sina värderingar
The Law of Good People av Yuval FeldmanThe Secret Barrister av The Secret BarristerThe Trolley Problem Mysteries av F.M. KammDet vi kan stå för : Anders Behring Bre... av Geir Lippestad