Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Den juridiska professionen: allmänt

Sök i Den juridiska professionen: allmänt

Respekt för lärarprofessionen : om lärares yrkesspråk och y…

av Gunnel Colnerud

Att publicera - Etik och juridik för journalister och publi…

av Nils Funcke
Respekt för lärarprofessionen : om lärares yrkesspråk och yrkesetik

Respekt för lärarprofessionen behandlar två fundamentala verktyg eller förutsättningar för läraryrkets utövande: yrkesspråk och yrkesetik. Alla lärare har tillgång till någon fo…

Att publicera - Etik och juridik för journalister och publicister

Att offentliggöra yttranden som inte går över lagens gränser och som håller sig inom det etiskt försvarbara kräver kunskap och omdöme.Att publicera beskriver ingående de juridis…


Tomorrow's Lawyers Medieetik : framväxt, funktion, framtid Institutions of Law Det vi kan stå för : Anders Behring Breiviks advokat om rättegången, pressen, sitt arbete och sina värderingar
Tomorrow's Lawyers av Richard E. SusskindMedieetik : framväxt, funktion, framtid av Torbjörn von KroghInstitutions of Law av Neil MacCormickDet vi kan stå för : Anders Behring Bre... av Geir Lippestad

On Human Rights How to Write Law Essays & Exams English Legal System Concentrate Law: A Very Short Introduction
On Human Rights av James GriffinHow to Write Law Essays & Exams av S I StrongEnglish Legal System Concentrate av Mark ThomasLaw: A Very Short Introduction av Raymond Wacks