Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Offentlig förvaltning & offentlig sektor

Sök i Offentlig förvaltning & offentlig sektor

Tjänstelogik för offentlig förvaltning : en bok för förnyel…

av Martin Fransson

Nyttan med allmännyttan

Tjänstelogik för offentlig förvaltning : en bok för förnyelsebyråkrater

Hur kan den svenska offentliga sektorn bli ännu bättre, mer relevant och ändamålsenlig? I den här boken introduceras den nya tjänstelogiken som ett sätt att förstå, förklara och…

Nyttan med allmännyttan

Den här boken handlar om allmännyttans ställning på den svenska bostadsmarknaden. Boken belyser ur ett brett perspektiv de strategiska vägval som nya förutsättningar för allmänn…


Public Management Reform Public Management Reform Dåliga kunder gör bra affärer! - ett dilemma i offentlig upphandling Projektledning i offentliga organisationer : om att genomföra förändring i välfärdssektorn
Public Management Reform av Christopher PollittPublic Management Reform av Christopher PollittDåliga kunder gör bra affärer! - ett di... av Staffan FurustenProjektledning i offentliga organisatio... av Christian Jensen

New Public Management : ett nyliberalt 90-talsfenomen? Välfärdsinnovation Demokratisk och effektiv styrning : en antologi om forskning i offentlig förvaltning Principled Agents?
New Public Management : ett nyliberalt... av Tom S. KarlssonVälfärdsinnovation av Nikolaj LubanskiDemokratisk och effektiv styrning : en... Principled Agents? av Timothy Besley