Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sök i Post- & telekomindustri

Telia : alliansregeringen och korruptionen

av Patricia Hedelius

Postgång på växlande villkor : det svenska postväsendets or…

av Magnus Linnarsson
Telia : alliansregeringen och korruptionen

Telia - Alliansregeringen och korruptionen är en sann berättelse om hycklande politiker, hänsynslösa oligarker och korrupta makthavare. Nepotism, hot och mut…

Postgång på växlande villkor : det svenska postväsendets organisation under stormaktstiden

Det svenska postväsendet grundades 1636 genom en kunglig förordning om postbud. Under det följande århundradet byggdes postnätet ut över riket och alla större städer fick postko…